Cumartesi, 20 Haziran 2020 11:50

Termitler

Son 30 yıldan fazla bir süredir pek çok insan, -hatta sektöre yeni adım atmış profesyonel olmayan ilaç firmaları bile- " Termitleri nasıl tedavi ederim? " sorusuna cevap aramaktadır. Bunun için "Aktif Termit Enfestasyonu" sağlanmalıdır. Aktif bir enfestasyon içinse, tipik olarak bir Pest kontrol servisinin bu işi yapmasını öneriyoruz. Arıtma yöntemini etkileyen birçok faktör vardır, özellikle de döşeme ya da bodrum gibi evin inşaat alanları.  Aktif bir termit istilasını tedavi etmeye karar verdiyseniz, işe başlamadan önce mutlaka bize danışmalısınız.

Termit Önleme: 

Termit istilasını önlemek için tedavi etmek şarttır. Tedavi sürecine yardımcı olmak için profesyonel termitisitler ve termit yem sistemleri mevcuttur. Ancak termitleri önlemek için kimyasal madde uygulamak herkesin yapabileceği bir iş değildir.

Termit kontrolünün iki ana yöntemi vardır. Bariyer ve toprak tedavisi için sıvı termit insektisitler (termitisitler) veya termit yemleri kullanmak. Bazı insanlar her iki seçeneği de tercih etmektedir.

Sıvı Termitisitler

Bariyer termit tedavileri, termitlerin yapıya girmesini önlemek için tasarlanmıştır. Bu tedaviler, yapı içinde bulunan termitlerin hayatta kalmak için ihtiyaç duyduğu nemi topraktan elde etmesini önler.

Sıvı bir termit kontrol yöntemi seçilirse, daha hızlı sonuç elde edilir. Mevcut bir termit istilası varsa ve sıvı bir termitisit uygulanmak isteniyorsa bu, termitlere ulaşmak için sondaj yapılması gerektiği anlamına gelebilir. Bazı kovucu olmayan insektisitlerin teknolojisi, sadece kovucu bariyerler sunan diğer termit insektisitlere göre bir ilerlemedir. "İtici" termitisitlerle, işlenmiş topraktaki en küçük boşluk bile binaya girmek için termitler tarafından algılanabilir ve kullanılabilir. Çünkü termitler bu boşlukların etrafından mutlaka yollar bulacaktır. İtici bir termit kimyasalının kullanımı, termit kontrolü için kullanılan geleneksel kimyasallarda ki en önemli eksikliklerden biridir.

İlaç firmaları tarafından kullanılan ve termit kontrolünde kullanılan, kovucu olmayan böcek öldürücüler termitler tarafından algılanamazlar. Termitler bu kimyasalları göremez, koklayamaz, tadamaz ya da önleyemez. Mevcut kimyasal bariyer pestisitler 5-10 yıldan fazla dayanmayacak şekilde tasarlanmıştır. Termit Monitörleri ve Yemleri, yeraltı termitlerini kontrol etmek için bir yardımcı olarak kullanılabilir ya da tek başına bir tedavi yöntemi olarak da kullanılabilir.

 Termit Yemleri

Toprağa kimyasal madde enjekte etmek yerine, termit yemi doğrudan bir yapının dışındaki toprağa da yerleştirilebilir. Bölgede yuvalanmış olan termitler yemi bularak beslenecek ve bunun sonucunda da ölecektir. Termit istilaları için yem sistemleri teknolojisi sürekli değişmekte ve gelişmektedir. 

Termit kolonilerini yemlemek çok basittir. Termit yemleri, termitler henüz bir istilaya sebep olmadığında ve yapı için bir tehdit oluşturmadığında, onları tespit etmek için bir izleme aracı olarak da kullanılabilir. Termit yemleri, yapının toprak termitisitleriyle (örneğin bir su kütlesinin yakınında) işlenemediği ya da pestisit kullanımı hakkında ve hatta toprak işlemlerinin başarısız olduğu yapılarda, endişe duyduğu durumlarda eliminate ve kontrol eder.