Fabrika İlaçlama

Üretimin ana merkezi olan fabrikalarda çalışmalar kesintisiz devam eder. Yoğun üretim faaliyetlerini sürdürmek için fabrikalarda çok sayıda personel çalışır. Bu faktörler fabrikaların hızlı bir şekilde kirlenmesine sebep olur. Geniş alanlara kurulu olan fabrika binalarının bazı bölümleri, çalışma için ayrılmışken bazı bölümlerde ise beslenme ve lavabo gibi temel faaliyetler yürütülür. Dolayısıyla bir arada bulunan bölgeler, olası haşere ve mikropların yayılımını kolaylaştırır. Bu bağlamda güvenli ve hijyenik bir çalışma ortamı için dezenfeksiyon işlemi şarttır.

Fabrika İlaçlama Neden Yapılmalıdır?

Fabrikalardaki ilaçlama işlemi temelde iki türlüdür. Bunlardan ilkinin amacı, önlem almaktır. İş yeriniz henüz bir haşere istilasına uğramamış yahut herhangi bir tehdit altında değilken yapılan temizlik işi buna örnektir. Göz ardı edilmemesi gereken rutin fabrika ilaçlama uygulaması, sizleri daha büyük sorunlarla karşılaşmaktan kurtarır. Zira bu faaliyetler kısa zamanda kolaylıkla yapılabilir. Aksi takdirde çalışma ortamınız iş yapılamayacak hale gelebilir. Bu durum da işlerin aksamasına ve personellerin zor durumda kalmasına yol açar.

Büyük bir haşere istilasından dahi endişelenmeden doğru dezenfekte yöntemleri ile minimum hasarla kurtulabilirsiniz. Bu aşamada dikkat edilmesi gereken ilk husus herhangi bir böcek ya da kemirgene rastlandığında, ivedilikle ilaçlamaya başlanmasıdır. Erken müdahale sizi en iyi sonuca götürür. Özetle çalıştığınız alanların temizliği, işlerin daha başarılı ilerlemesini ve kaliteli ürünler ortaya çıkmasını sağlar.    

Fabrika İlaçlama Teknikleri

İlaçlama yöntemleri arasında oluşan farklılıklar, mevzubahis bölge veya böcek türüne göre şekillenir. Pek tabii ki bir fare istilasında uygulanacak dezenfeksiyon işlemi örümcek baskınında aynı neticeyi vermez. Bundan ötürü fabrikanızda yaşanan olumsuz durumu ilaçlama ekiplerine detaylı bir şekilde anlatmalısınız. Onlar da ayrıntıları göz önünde bulundurarak bir ilaçlama planı oluştururlar.

Teknikler arasındaki ayrımlardan biri de ilaçların kimyevi özellikleriyle ilgilidir. Söz gelimi olağan ilaçlamalarda çalışanların rahatsız olmaması için kokusuz maddeler tercih edilebilir. Ancak bu tarz dezenfektanlar bazı haşere türlerinde etkili sonuç vermeyebilir. Böyle bir durumda iş yeri ilaçlama fabrikanın boş olduğu zamanlarda daha kuvvetli ve kokulu ürünlerle yürütülür.

Fabrika İlaçlama Zorunlu Mudur?

İlaçlama uygulaması çok yönlü faydalar sağlar. Antiseptik çalışma koşulları, üretkenliğin nitelikli bir ivmeyle ilerleyebilmesinde büyük rol oynar. Aynı zamanda fabrikalardan çıkan ürünler, geniş kitlelere hitap eder. Dolayısıyla hijyende yaşanabilecek en ufak bir problem, halk sağlığı için tehdit unsuru haline dönüşür. Tüm bunların önüne geçebilmek adına çoğu fabrikada ilaçlama zorunluluğu mevcuttur. Örneğin; gıda işletmecilerinin düzenli ilaçlama kurallarına uyup uymadığı devletin belli organları tarafından denetlenir. Zorunluluk unsurunun derecesi, fabrikaların departmanlarına göre değişiklik gösterir. Sözü geçen kurallar çalışma alanlarına göre esnetilebilse de halkın güvenliği adına iş yeri ilaçlama zorunluluğu kaçınılmazdır.

Fabrika İlaçlamada Dikkat Edilmesi Gerekenler

İlaçlamanın temel amacı, sağlıklı bir ortam oluşturmak olduğuna göre kullanılan malzemelerin de bu amacı taşıması gerekir. Bu doğrultuda alerjik reaksiyon yaratan dezenfektanlardan uzak durulmalıdır. Birtakım temizlik araç ve gereçleri, solunum ya da temas yoluyla hasarlar meydana getirebilir. Özellikle bünyenizdeki çalışanlarınızın bu şekilde hassasiyetleri olup olmadığına dikkat etmelisiniz. Bu husus gibi ilaçlamayla ilgili bilinmesi gereken her türlü ayrıntı firmalara aktarılmalıdır. Bir diğer nokta ise ilaçlama yapılacak zamanın seçilmesidir.

İlaçlamalarınızı mümkün olduğunca mesai saatleri dışında yapmanız daha yararlı olur. Ayrıyeten dezenfeksiyondan etkili sonuç alınabilmesi için öncesinde ortamdaki dağınıklığın giderilmesi gerekir. Son aşamada ilaçlama esnasında tahliyeye gerek olup olmadığına da muhakkak iş yeri ilaçlama firmaları tarafından karar verilmelidir.

Bir fabrika sahibi ve yöneticisi iseniz varlıklarınızı, çalışanlarınızı ve mallarınızı korumak önceliğinizdir. Fabrika gibi yoğun üretim alanlarında, insanlar, ürünler ve şüphesiz haşereler de sürekli hareket halindedir. Haşereler, gıda ile ilgili endüstrilerdekine benzer şekilde, endüstriyel tesislerde ve tedarik zincirinde yüksek riskli tehditlerden biridir. Envanterlerinize çeşitli şekillerde zarar vermenin yanı sıra haşere, çalışanlarınız için performansı etkileyebilecek, operasyonları aksatabilecek ve sonuçta gelir kaybına yol açabilecek sağlık ve güvenlik tehlikeleri de oluşturmaktadır. Fabrika ilaçlama ve haşere mücadele uygulamalarında Unlimited böcek ilaçlama, Entegre Zararlı Yönetimi kullanarak, sizin standartlarınızın ya da müşterilerinizin ve denetçilerinizin standartlarının haşere faaliyeti tarafından tehlikeye atılmamasını sağlamak için endüstriyel üreticilerle ortaklık yapar.

Unlimited böcek ilaçlama organize sanayi bölgeleri, fabrikalar, atölyeler ve tüm geniş saha üretim tesisleri gibi pek çok lokasyonda işletme sahiplerine ve işletmelere entegre haşere yönetimi çözümleri sağlayan, en büyük haşere kontrol hizmetlerini ve ürünlerini sunan lider bir isimdir. Ege Bölgesi'nin en büyük haşere kontrol şirketi olan Unlimited böcek ilaçlama, müşteriyi memnun eden bir hizmet vermektedir. Ev sahiplerinin ve işletmelerin diğer haşere kontrol şirketlerine göre Unlimited böcek ilaçlamayı seçmelerinin bazı nedenleri aşağıdaki gibidir:  

  • Endüstri standartlarına bağlılık: Endüstri standartlarının oluşturulmasına yardımcı oluyoruz ve arıtma için yalnızca devlet onaylı kimyasalları kullanıyoruz.
  • Mükemmellik mirası: Ülke çapında haşere yönetiminde lider ve yenilikçi bir firma olarak geleceğe büyük bir miras bırakıyoruz.
  • İleri teknoloji: En yeni ekipman ve aletlerle tesislerin kapsamlı ilk muayenesi.
  • Müşteri deneyimi: Sizin güvenliğinize ve dekorunuzun güvenliğine değer veriyoruz. Uzun vadeli sonuçlar sağlayan ve size huzur veren etkili termit kontrol çözümleri formüle ediyoruz.
  • Verimli hizmet sunumu: Yüksek eğitimli, doğrulanmış ve sertifikalı servis teknisyenleri.

Entegre Zararlı Yönetimi nedir ve size nasıl fayda sağlar?

Entegre zararlı yönetimi, proaktif kontrol yöntemlerini kullanarak haşere risk yönetimine yönelik bütüncül bir yaklaşımdır. Kapsamlı izleme ile birlikte iyi temizlik prosedürlerini içeren haşere dışlama uygulamalarının bir kombinasyonunu gerektirir. Entegre zararlı yönetimi uygulandığında, potansiyel haşere istilasını azaltabilir ve sonunda uzun vadede işletme maliyetinizden tasarruf edilebilir.

Potansiyel haşere sorununun erken tespiti, istila riskini azaltır. Haşere eğiliminin izlenmesi, pestisitlerin doğru dağılımını belirlemeye yardımcı olur. Zararlı böceklerin doğru bir şekilde tanımlanması ve izlenmesi, bakım planlarının doğru şekilde yerleştirilmesine izin verir. İleriye dönük planlama, düzenli izleme ve karar verme sürece dahil edilen potansiyel haşere sorunlarını belirlemek için kapsamlı bir risk değerlendirmesi yapmayı sağlar.

Fabrika ve Depolarda Haşere Kontrol Yönetimi

Unlimited böcek ilaçlama, fabrika ve depolama birimlerinize özel, etkili ve gizli haşere kontrol çözümleri sağlayarak, personel, müşteriler ve ziyaretçiler ile her işletmenin itibarını korumaya yardımcı olur. Şirketimiz sahip olduğu bilgi birikimi ve bu sektördeki engin tecrübesiyle kıskanılacak bir üne sahiptir.

Haşereler, fabrikalar ve depolar için büyük bir sorun olabilir. Fabrika ve depolar potansiyel olarak büyük bir haşere faaliyeti kaynağıdır. Ne yazık ki, çeşitli malların, özellikle birden fazla kaynaktan gelen gıda maddelerinin birlikte üretilmesi ve depolanması, sıklıkla bir tür haşere istilasına ve kontaminasyona yol açabilir. Bu genellikle geri döndürülemez ve bu nedenle çok maliyetlidir.

Bu yerlerdeki zararlı böcekler tarafından yapılan çapraz bulaşma sonucunda, böceklerin ya da kemirgenlerin fabrikalarda ya da mağazalarda çok sayıda kullanıcıya taşınır. Üretim alanlarında ve depolarda herhangi bir haşere problemini denetleme, proaktif olarak izleme ve nihayetinde kontrol etme gibi temel görevler vardır. Depolarda ve endüstriyel birimlerde çeşitli zararlı böcek kategorileri bulunabilir, ancak depo zararlılarıyla mücadele hizmetlerinin yaygın türleri üç grupta toplanabilir: kuşlar, böcekler ve kemirgenler.

Böcek zararlıları bir bütündür. Bunlar bitleri, birkaç tür böceği ve güveleri içerebilir. Bununla birlikte, kaynaklarının bulunması zor olduğu için tam konumlarını belirlemek oldukça zordur. Kemirgenler, özellikle de sıçanlar, gıda, giysi, kağıt ya da mobilya gibi pek çok üretim tesisinde önemli sorunlara yol açarlar. Gıda fabrikalarında ve depolarda  kemirgenlerin yaratacağı kirlenme, ciddi sağlık sorunlarını da beraberinde getirir. Kuşlar, fabrikalarda yuva yapabilen canlılardır. Kuş dışkıları hijyen açısından büyük sorunlara neden olurlar.

Organize sanayi bölgeleri (OSB) ve bu bölgelerde faaliyet gösteren fabrikalardaki böcek ilaçlama uygulamalarında, Unlimited böcek ilaçlama, profesyonel olarak eğitilmiş teknisyenlerden oluşan bir ekip aracılığıyla etkili haşere yönetimi çözümleri sunmak için bölge genelinde bilgi ve uzmanlığını geliştirmiştir. Fabrikalarda karşılaşılacak her türlü haşere ve kemirgen sorunu için hemen bizimle iletişime geçin.

Son Düzenlenme Çarşamba, 09 Şubat 2022 06:07