Fumigasyon Uygulamaları

Hiç kimse yaşam alanını haşerelerle paylaşmak istemez. Dolayısıyla haşerelerden kurtulmak için çeşitli yollara başvurulur. Fumigasyon uygulamaları da bunlardan biridir. Çözüm odaklı yapısıyla istenmeyen canlılardan hızlıca kurtulmanızı sağlar. Haşere mücadelenizde kesin sonuç isterseniz siz de bu işlemi deneyebilirsiniz.

Fumigasyon Uygulamaları Nedir, Ne İçin Kullanılır?

Haşere istilasını ortadan kaldırmak için kapalı bir alana ölümcül bir kimyasalın salınması faaliyeti, fumigasyon işlemi nedir sorusunun en temel cevabıdır. Bu operasyon belirli sıcaklık ve basınçta fumigant adı verilen gaz halindeki ilaçların kullanıldığı bir tekniktir. Özellikle istila yetenekleri yüksek olan tahtakuruları, hamamböcekleri, pireler ve diğer çıkarılması zor böceklerin varlığına karşı mücadele etmek için kullanılır. Haşere yuvalarının yok edilmesi, evlerin insan sağlığına uygun bir ortam haline dönüştürülmesi ve zirai ürünlerin zararlı organizmalardan korunabilmesi fumigasyon uygulamaları ile mümkündür. Uygulamada kullanılan fumigant gazı, diğer sistemlerin daha az etkili olduğu ve ulaşamadığı tüm istila alanlarına nüfuz ettiğinden fumigasyon, diğer haşere kontrol yöntemlerinden çok daha etkilidir.

Fumigasyon Uygulamaları Yöntemleri

Fumigasyonun başarılı olabilmesi için saldırı ve alanlara özgülenmiş birtakım teknikler mevcuttur. Bunlardan ilki ve en bilindik olanı gaz fumigasyonudur. Gaz fumigasyonu, kapalı odalar içinde veya alanın gaz geçirmez bir koruyucu ile kapatılması suretiyle gerçekleştirilir. Bu durumun amacı gaz halinde yayılması kolay olan fümigasyon ilacı zararlarını önlemektir. Bir diğer yöntem ise, ölçülen miktarlarda fumigant tabletleri, tozları veya paletleri serpilerek gerçekleştirilen katı fumigasyondur.

Alüminyum fosfit kullanılarak yapılan bu operasyon haşerelerin gelişimin tüm aşamalarında (yumurta, larva, pupa ve ergin) durdurucu etkiye sahiptir. Ek olarak fumigasyon uygulamaları sıvı çözeltiler yardımıyla da yapılabilir. Bu teknik, büyük miktarlarda sıvıyı istenen bir alana dağıtan püskürtücüler tarafından gerçekleştirilir. Özellikle küf mantarlarıyla mücadelede sıklıkla başvurulan bir metottur.

Fumigasyon Uygulamaları ile İlaçlama Arasındaki Fark

Fumigasyon ve ilaçlama arasındaki en temel ayrım fumigasyonda kullanılan ilaçların öldürücü derecede zararlı olmasıdır. İlaçlamada kullanılan materyallerin çoğu, insan sağlığı için sorun teşkil etmez. Fumigasyona konu alana giriş çıkışlar engellenir ve sonrasında belli bir süre alan mühürlenir. Ancak ilaçlamada böyle bir yasak söz konusu değildir. Dahası birtakım ilaçlama faaliyetlerinde bireylerin bölgede bulunmalarına izin verilmektedir. Fumigasyona, bu tehlike potansiyelinden ötürü genelde son çare olarak başvurulur. İlaçlama ise bundan farklı olarak önleyici özelliğe de sahiptir. Fumigasyon uygulamaları sadece Sağlık Bakanlığı onayı olan firmalar tarafından gerçekleştirilir. İlaçlamada ise bu tasdik bir gereklilik olabileceği gibi bazı zamanlarda aranmaz.

Fümigasyon Operatörü Ne İş Yapar?

Fumigasyon işlemi yanlış yapıldığı takdirde büyük sorunlara yol açabilir. Bunun önlenmesi için yalnızca, kullanılan fumigantların özellikleri ve bunların işlenmesinde alınması gereken önlemler konusunda tam eğitim almış, eğitimli ve güvenilir kişiler tarafından yapılmalıdır. Dolayısıyla bitki karantinası fümigasyon yönetmeliği ile düzenlenen fumigasyon operatörlüğü mesleği ortaya çıkmıştır. Bu kişiler yeterlilik düzeyleri bakanlık tarafından tespit edilen ziraat ve orman mühendisleridir. Zirai karantina müdürlükleri tarafından düzenlenecek kursları başarıyla bitirmiş olma şartı aranır. Fumigasyon operatörü, talepler doğrultusunda fumige işlemi için plan hazırlar. Kullanılacak fumigantın uygulama süresi, türü ve dozajını belirler. Ortamdaki can ve mal güvenliğinden sorumludur. Hasar yaşanmaması için fumigasyon yapılacak alanın havalandırılmasına ve personellerin koruyucu önlemler almasına dikkat eder.

Fumigasyon Sertifikası Nedir?

Sevkiyat malzemelerinin uygun şekilde fumigasyon uygulamaları sürecine tabi tutulduğunu belirtmek için lisans veren makam tarafından tasdik edildiğini gösteren belgeye fumigasyon sertifikası denir. Belgenin amacı ithalat ile ihracatların güvenli ve hijyenik bir ortamda yapıldığını onaylamaktır. Uluslararası ticarette sertifikanın gerekliliğini şart koşan ülkeler, yokluğu halinde hiçbir gönderiyi kabul etmez.