Termit İlaçlaması ve Termit Mücadelesi

Termit hasarı sizi endişelendiriyor mu? Eğer öyleyse, yalnız değilsiniz. Her yıl termitler oldukça büyük maddi yapısal hasara neden oluyor ve mülk sahipleri bunları tedavi etmek için  çok para harcıyor. Bu makale, bir tüketici olarak, mülkünüzü etkili önleme tedbirleri ve termit tedavilerinin uygun kullanımı yoluyla nasıl tanımlayabileceğinize ve termitlerden nasıl koruyabileceğinize odaklanmaktadır.

Termit Olduğunu Nasıl Anlarım?

Önlemenin ilk adımı, termitler için tetikte olmaktır. Termitler nadiren tünel kazdıkları topraktan, çamur tüplerinden ya da besin kaynaklarından çıkar. Çoğu insan, bir sürü gözle görene ya da inşaat sırasında hasar görene kadar termitlerin olduğunun farkında değildir. Termitlerin olup olmadığını keşfetmenin yollarından bazıları aşağıda listelenmiştir:

  • Açıkta kalan ahşabı oyuk noktalar açısından inceleyin (düz uçlu tornavida veya benzeri bir alet kullanarak).
  • Termit sürülerini tanımlayın (bazen karınca sürüleri termit olarak karıştırılır).

Termit İstilasını Nasıl Önleyebilirim?

  • Evinizi ya da mülkünüzü termitler için daha az çekici hale getirin: İnşaat sırasında beton bir temel kullanın ve toprak ile ahşap arasında bir havalandırma boşluğu bırakın. Açıkta kalan ahşap yüzeyleri bir dolgu macunu ya da metal bir bariyer ile örtün.
  • Termit önleme özelliklerini sürdürün: İnşaattan sonra, uygun derecelendirme ve drenaj yoluyla temelin etrafındaki toprağı kuru tutun (olukların ve iniş borularının bakımı dahil). Termitlerin yapıya erişimini sağlayan açıklıkları azaltın (çimento temellerindeki çatlakların yanı sıra hizmetlerin duvardan çimento, harç ya da kalafatla geçtiği yerlerin etrafını doldurun).
  • Sızıntıları hemen giderin. Bitkiler dahil olmak üzere havalandırma deliklerini tıkanmadan uzak tutun. Ağaçların ve çalıların yapıya çok yakın dikilmemesini sağlayın ve açıkta kalan ahşap yüzeylerde büyümelerine izin vermeyin. Odun kalıntılarını evin yakınına yığmayın ya da saklamayın.
  • Termit kolonilerinin oluşmadığından emin olmak için periyodik olarak inceleyin.

Termit Tedavisi Türleri Nelerdir?

1) Kimyasal Olmayan İşlemler

Termitleri uzak tutmanın bazı yolları, böcek ilacı uygulanmasını içermez. Örneğin: Bu tür bir yöntem, tipik olarak inşaat sırasında dahil edilen fiziksel bir engeldir. Belirli boyutlardaki çelik ağ ve kumların fiziksel bariyerler olarak etkili bir şekilde çalıştığı gösterilmiştir. Biyolojik kontrol ajanları (nematodlar ve mantarlar), özellikle laboratuar ortamında bir miktar başarı göstermiştir. Bu yöntemler bir böcek ilacının uygulanmasını içermediğinden, düzenlemezler.

2) Kimyasal İşlemler

Bir şirketin, belirli minimum riskli pestisitler dışında herhangi bir pestisiti satmadan ya da dağıtmadan önce, insan sağlığı veya çevre için makul olmayan riskler oluşturmayacağını belirlemesi için, pestisit üzerindeki çalışmaları gözden geçirmesi gerekir. Termit istilasının önlenmesi ya da tedavisi için kullanılan pestisitlere termitisitler denir ve bunları kaydettirmeden önce yapısal koruma sağlama yeteneğini göstermeleri gerekir. Çoğu durumda, termitisit uygulaması yalnızca eğitimli bir haşere yönetimi uzmanı tarafından uygun şekilde gerçekleştirilebilir. Onaylanmış tedaviler şunları içerir:

  • Sıvı toprakta uygulanan termitisitler.
  • Termit yemler.
  • Termitisitlerle emprenye edilmiş yapı malzemeleri.
  • Ahşap işlemeler.

En yaygın olan iki tedavi şekli, geleneksel bariyer tedavileri ve termit yemleridir.

Konvansiyonel Bariyer Tedavileri

Bariyer termit tedavileri, termitlerin yapıya girmesini önlemek için tasarlanmıştır. Bu işlemler, yapının içinde zaten bulunan termitlerin hayatta kalmak için gereken nemi almak için toprağa ulaşmasını engeller. Termit istilalarını tedavi etmek için en yaygın teknik, toprağa uygulanan bariyer tedavisidir. Bariyer tedavileri için kullanılan termitisitler, bu kullanım için özel olarak etiketlenmelidir. Yanlış uygulanırsa, bu tedaviler evin ve çevresindeki içme suyu kuyularının kirlenmesine neden olabilir ve termitlere karşı koruma sağlamaz. Bu nedenle, uygun önlemleri almak için lisanslı ve eğitimli bir haşere yönetimi uzmanı tutmak önemlidir.

Termit Yemleri

Toprağa kimyasal madde enjekte etmek yerine, termit yemini doğrudan bir yapının dışındaki zemine de yerleştirebilirsiniz. Termitler yemi bulacak, onunla beslenecek ve ölecektir. Termitler için yemleme sistemleri teknolojisi sürekli değişmekte ve gelişmektedir. Son yıllarda, insektisitlerin genel kullanımını ve insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini azaltmaya yardımcı olmak için birkaç yem sistemi tanıtıldı. Bu sistemler, yavaş etkili bir böcek ilacı içeren selüloz yemlerine dayanır. Termit kolonilerini yemlemek basittir ve aynı zamanda yapı için henüz bir tehdit oluşturmadıklarında termitleri tespit etmek için bir izleme aracı olarak da kullanılabilir.

Ahşap İşleme

Boratlar, ahşabı korumak için yeni ev inşaatı sırasında uygulandığında yaygın olarak sprey olarak kullanılır.

Bir Termit İstilasıyla Nasıl Başa Çıkabilirim?

Termit tedavi sürecinde kullanılacak olan pestisit ürün etiketini mutlaka okuyun. Etiket size ürünün tam olarak nasıl kullanılacağını söyler ve olası riskler hakkında bilgi sağlar. Etiket, termitleri kontrol etmek ve yapıyı korumak için talimatlar içermiyorsa, ürün, yapıyı termitlere karşı korumayı amaçlamaz ve böyle bir durumda uygulanmamalıdır.

Tedavi sürecine yardımcı olmak için profesyonel termitisitler ve termit yem sistemleri mevcuttur. Ancak yine de aktif bir termit istilasıyla baş edebilmek için, profesyonel bir Unlimited gibi bir "Haşere Kontrol Hizmeti Şirketi" ile çalışmanızı öneririz. Çünkü kendi termit işinizi yapmak, yani termitler için kimyasallar uygulamak herkese göre değildir. Aktif bir termit istilasını tedavi etmeye kararlıysanız, öncelikle dikkatlice araştırma yaptıktan sonra uzman bir haşere kontrol şirketi seçin. Termit kontrol hizmetleri sunan firmaların ruhsatlandırılmış olması gerekir. Bu yüzden pest kontrol firmasıyla çalışmadan önce, firmanın ruhsatını görmeyi isteyin ve herhangi bir endişeniz varsa, firmayla çalışmaktan vazgeçin.