Cumartesi, 20 Haziran 2020 11:42

Buffalo Kurdu (Küçük Yemek Solucanı)

Sınıflandırma

Tür kategorisi: Böcekler

Aile: Tenebrionidae

Bilimsel adı: Alphitobius diaperinus

Açıklama

Tipik haliyle, yaygın oval şekilde olan yetişkinlerin uzunluğu 5.5 - 6.7 mm uzunluğundadır. Renkleri parlak koyu kahverengi ya da parlak siyahtır. Uzun oval gövdenin, kanat kapağında uzunlamasına perforasyon benzeri girinti şeritleri vardır. Ayrıca uçlarında daha soluk olan, çok bölümlü antenlere sahiptirler. Antenlerin ucunda küçük, soluk ve sarımsı tüyler vardır. Bu böceklerin yumurtaları beyazımsı ya da bronzdur. Yumurtalar yaklaşık olarak 1,5 mm uzunluğa sahiptir. Larvalar, diğer yemek kurtlarıyla benzerlik gösterir, ancak buffalo kurdunun larvaları son erişkinlik aşamasında 11 mm'ye kadar daha küçüktür.

Bölge

Kozmopolit bir tür olan küçük yemek solucanlarının, kökeni belirsiz olsa da, Sahra altı Afrika'nın bir yerlisi olduğuna inanılıyordu. Uzun zaman önce Avrupa'da yayılım göstermeye başlayan küçük yemek solucanları, büyük olasılıkla Avrupa'dan da Kuzey Amerika'ya yayıldı. Günümüzde küçük yemek solucanları (buffalo kurdu) tüm dünyada kolayca bulunabilen bir tür olmuştur.

Habitat ve Davranış:

Küçük yemek solucanları ılıman iklimlerde, genellikle iç mekanlarda bulunurlar, ancak makul derecede soğuğa toleranslı oldukları için, ısıtılmamış binalarda da hayatta kalabilirler. Bu böcekler yaşam alanı olarak mağara, kemirgen yuvaları, güvercin, ev serçesi ve mor martin gibi kuş yuvalarını tercih ederler. Özellikle tavuklar olmak üzere kümes hayvanlarının olduğu evlerde (bol gıda kaynağı ve sıcaklık koşullarının uygunluğu gibi sebeplerle), kolay bir şekilde kolonizasyon kurarlar. Küçük yemek böcekleri, saklanan ürünlerle ilişkilidir. Bu haşereler nem ve sıcaklığı çok severler ve her ikisinin kombinasyonunu birlikte sunan ortamlarda çok yaygın olarak yaşarlar.

Yetişkin dişiler yaklaşık olarak 200 - 400 yumurta bırakır, ancak 2000 yumurtaya kadar üretme potansiyeli vardır. Genellikle 1 ya da 2 yıla kadar olan yaşamları süresince, birkaç günde bir yumurtlayan dişiler, yumurtalarını tahıl deposu, dışkı, çöp ve yapılarda bulunan çatlaklara bırakır. 1 hafta içinde ortaya çıkan larvaların olgunluğa ulaşma süresi, 4 ile 100 gün arasında değişir. Yüksek nemde iyi büyüyen larvalar ve yetişkinler, genelde noktüraldir. Karanlık en aktif oldukları zamandır.

Carrion'dan böceklere ve mantardan tahıllara kadar çok çeşitli yiyecekler yer. Genellikle kuş dışkıları, küf, leş, yumurta ve tüylerle beslenen bu böcekler, Pirinç güvesi (Corcyra cephalonica) gibi diğer böcek türlerinin yumurta ve larvalarını da tüketirler. Bunun yanı sıra hasta ve zayıf düşmüş canlı hayvanlarla beslenirler.Küçük yemek solucanları, kuş barınaklarını yaşam alanı olarak seçtiklerinde, civcivleri ve ölmekte olan kuşları kolayca tüketebilirler.

Riskler

Küçük kurtçuk böcekleri, tahıllar, unlu mamuller, yağlı tohumlar, yer fıstığı ve kemikler de dahil olmak üzere bir dizi depolanmış ürünü istila eder, ancak daha önce küfler nedeniyle zarar görmüş tahılları seçtikleri için bu alanda büyük zararlılar olarak kabul edilmezler. Onların varlığı kötü hijyenin bir göstergesidir. Hayvan evlerindeki istilalar genellikle kontamine yem yoluyla sokulur.

Bilinen hastalık vektörleri, özellikle kümes hayvanlarına hastalıkları ilettiklerinden, kümes hayvanları için önemli bir tehdit oluşturmaktadır. Küçük kurtçuk böcekleri, uygun bir pupa bölgesi ararken larvalar, bina yalıtımlarından kerestelere kadar çok çeşitli malzemelerdeki delikleri çiğneyerek yıkıma neden olur.